BONORUM

Home
Etykiety
Skroluj myszką w dół

Skroluj myszką w dół

Etykieta
mówiąca
rozpoznawalna
dzięki swojemu designowi

Nowa metoda
w oznaczaniu produktów

Ecodesign

Oznaczanie i opakowanie
produktów 

Voice Label to nie tylko etykieta lecz nowa systemowa, elastyczna platforma do oznaczania produktów dostosowana do unijnych wymagań.

Etykieta „powie” klientowi wszystko o Twoim produkcie, a nawet jak segregować jego zużyte opakowanie.

Dzięki designowi jest łatwo rozpoznawalna dla wszystkich konsumentów  ze szczególnym uwzględnieniem osób słabowidzących i niewodomych.

Etykieta jest również odpowiedzią na nowy światowy trend Circular Economy (GOZ - Gospodarka Obiegu Zamkniętego).

Mała etykieta to :

⌂ mniej zużytych surowców + minimalizacja odpadów =ochrona środowiska

Możemy ją zastosować na artykułach spożywczych i chemicznych, kosmetykach, lekach oraz suplementach diety.

 

Jak to działa?

Jak to działa? Krok 1

Pobierz darmową aplikację Voice Label z App Store lub Google Play

Jak to działa? Krok 2

Zbliż telefon do etykiety z żółtą wypukłością i zeskanuj kod

Jak to działa? Krok 3

Ciesz się z pełnej informacji o danym produkcie

 

Pobierz bezpłatną aplikację Voice Label
dzięki której przy użyciu telefonu odczytasz wszystkie informacje o produkcie

Są osoby,
dla których
Twoja Marka
NIE ISTNIEJE!

Skroluj myszką w dół

Uwidocznij swoją Markę!

Czytelna etykieta zwiększa zadowolenie konsumentów

Rozpoznawalność

Etykieta otoczona jest kwadratową żółtą wypukłością i dzięki temu rozpoznawalna jest   dla  osób niewidomych i słabowidzących. Design etykiety taki jak kształt, kolor uzgodniony został z polskim oraz hiszpańskim środowiskiem osób niewidomych zrzeszonych w najważniejszych organizacjach pomagających temu środowisku. Wzór ten został przyjęty jako wyznacznik oznaczenia dla niewidomych oraz słabowidzących  ze względu na łatwość rozpoznania i użytkowania.

O nas

O nas

Do poszukiwania rozwiązania zapewniającego osobom słabowidzącym i niewidomym dostęp do informacji o produktach przyczyniły się osobiste problemy  ze wzrokiem jednego ze współtwórców Voice Label.  Stworzyliśmy pierwszy na rynku europejskim innowacyjny system z wykorzystaniem technologii udźwiękowionej zaprojektowany   z myślą  o dostosowaniu etykietowania wszystkich produktów dla konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych  i słabowidzących. Nasze rozwiązanie to odpowiedź na wymagania jakie stawia prawo unijne w różnych rozporządzeniach, które nakładają na producentów obowiązek ich wykonania.

Bonorum  jest jedynym dostawcą, który ukierunkował całe swoje działania na dostęp do „elastycznej” informacji dla wszystkich klientów. Osiągamy to dzięki naszemu rozległemu know-how, informacji o produkcie w obrocie gospodarczym oraz naszej wyjątkowej wiedzy i współpracy w zakresie wykluczenia osób niewidomych i słabowidzących.

Rozwiązanie jest chronione prawnie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz prawami autorskimi.

Od kilku lat współpracujemy w tematyce pomocnych rozwiązań m. in.
z Polskim Związkiem Niewidomych

www.pzn.org.pl

z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym

www.rfpn.org

oraz organizacją ONCE z Hiszpanii.

www.once.es

Współpraca

z Polskim Związkiem Niewidomych

Cytat

 

    Logo PZN

 

z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym

 

Ustawodawstwo

obowiązujące producentów w zakresie oznaczeń  produktów dla osób słabowidzących i niewidomych

Pakowanie i oznaczanie produktów

Artykuły spożywcze - zgodnie  z wymogami  Rozporządzenia PE I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, każdy producent artykułów spożywczych zobowiązany jest zgodnie z punktem 17) do jej umieszczenia z dostosowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projektowanie

Po nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami od 2023 roku przedsiębiorca wprowadzający produkty  spożywcze, chemiczne, kosmetyczne, leki i suplementy ma obowiązek umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań dostosowane dla osób słabowidzących i niewidomych (dyrektywa PE i Rady (UE) NR 2018/851 z dnia 30.05.2018 r. oraz Dz.U.2020 poz.1114).

Indywidualne podejście

Wdrażając produkt z wykorzystaniem funduszy unijnych producent ma obowiązek uwzględnienia wymogów wynikających z wytycznych w zakresie równości, niedyskryminacji oraz dostępności produktu dla osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Weszła w życie w 2008 r. Stronami konwencji jest 156 państw (czerwiec 2015 r.). Stroną konwencji jest Unia Europejska. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 r.

Statystyki i wartości

Statystyki
i wartości / CSR

Ikona statystyki    Statystyki

Nr 1

Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) na świecie żyje dziś:

Ilość osób niewidomych i niedowidzących 314 milionów

osób niewidomych
i niedowidzących

Nr 2

Według danych z Narodowego Spisu
Powszechnego z 2011 w Polsce jest:

Ilość osób z dysfunkcją wzroku 1,8 milionów

osób z dysfunkcją wzroku

Nr 3

Polski Związek Niewidomych
zrzesza ich około:

Ilość osób zrzeszonych 100 tysięcy

osób w całej Polsce

Ikona wartości    Wartości

Znak zapytania

Naszą jest pomaganie,
a czy Twój biznes
uwzględnia interes społeczny?

 

Znak zapytania

Czy zastanawiasz się nad tym, że
usuwając różne bariery
pomagasz też sobie i bliskim?

Problematyka równego traktowania i niedyskryminacji staje się bardzo istotnym elementem polityki państw świata, rozwiązanie skierowane jet do wszystkich producentów dóbr konsumpcyjnych, dostawców usług oraz odbiorców indywidualnych, którzy chcą uczestniczyć w tej polityce.
Według koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility) bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia przez organizacje biznesowe wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zaspokojenie różnych, istotnych z punktu widzenia społeczeństwa potrzeb. Przykładem mogą być działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, czy walka z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Od wszystkich firm i instytucji oczekuje się, że zidentyfikują one potrzeby społeczeństwa i odpowiedzą na nie.
Dlatego poprzez oznaczenie swoich produktów specjalną etykietą, udowadniają Państwo, że odpowiedzialność biznesu to nie tylko rubryka na stronie www lecz szybka reakcja na potrzebę rynku.

Partnerzy
Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres

BONORUM Sp. z o.o.
ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław
Polska

E-mail

biuro@bonorum.com.pl

 

 

 

Formularz kontaktowy:

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Bonorum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowska 180, NIP 8971838744. Kontakt z administratorem: e-mail: biuro@bonorum.com.pl Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. Jednocześnie przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania (aktualizacji) lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 w celu obsługi i realizacji umowy.

Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych przez aplikację Voice Label:                                                             

Aplikacja nie instaluje żadnych dodatkowych terści, nie pobiera opłat ani nie żąda dostępu
do innych zasobów niż te wskazane przy pobieraniu, jak również nie korzysta z ofert reklamodawców i jest odpowiednia dla dzieci w każdym wieku, które nabyły już umiejętność obsługi smartfonów w zakresie wymaganym przez aplikację Voice Label do odczytu kodów. Dlatego nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń wiekowych.

 

 

Bonorum Copyright © 2018
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl